Παναγία η Πάντων Ελπίς, εκ Μικράς Ασίας

 

Παναγία Η Πάντων Ελπίς , εκ Μικράς Ασίας – Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Ιπποδρομίου Θεσσαλονίκης. Αυτή η εικόνα της Παναγιάς ήρθε πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Κανένας δεν γνωρίζει ποιό τέµπλο, ποιας εκκλησιάς, ποιου χωριού ή Μικρασιατικής πολιτείας ήταν κοµµάτι της. Την έφεραν πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922. Μικρασιάτες τη δώρισαν εδώ, σε αυτόν τον ναό παραδίδοντάς την σε τόπο ασφαλή και χέρια ευλαβικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι εικόνα της Παλαιολόγειας εποχής, των αρχών του 14ου αιώνα, και αγιογραφήθηκε σε κωνσταντινουπολίτικο εργαστήριο.

Ο Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Ιπποδρομίου βρίσκεται δίπλα στο σημείο όπου είχε καταρρεύσει η οικοδομή κατά τον μεγάλο σεισμό του 1978 που έπληξε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό στο απολυτίκιο της Παναγίας »Η Πάντων Ελπίς» οι πιστοί την παρακαλούν για την προστασία από την απειλή των σεισμών.

Απολυτίκιο της Παναγίας »Η Πάντων Ελπίς» εκ Μικράς Ασίας

(Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης)

Την Αγίαν Εικόνα της μορφής σου Πανάχραντε

ως ελπίδαν πάντων προσφωνούμεν και λέγομεν

περίσωζε εκ πάντων των κακών

λαόν τον προσκυνούντα Σε Αγνή.

Ως κραταίωμα γαρ πέλεις

Θεσσαλονίκης σεισμόν αποτρέπουσα.

Χαίρε Παρθενομήτωρ Μαριάμ

Χαίρε Παντοβασίλισσα

Χαίρε συμπρεσβύτην προς σον Υιόν

Δήμητριον προβάλλουσα.