Παναγία ένθρονη

 

Εικόνα τέμπλου σε εκκλησάκι του Αγίου Όρους