1. Επιλέξτε αν θα ανεβάσετε μία φωτογραφία ή μία Συλλογή φωτογραφιών.

2. Έπειτα πιάστε και αποθέστε την εικόνα/ες ή αναζητήστε από τα αρχεία σας.