Άγιος Δημήτριος, αναπαλαιωμένη εικόνα

Αναπαλαιωμένη αγιογραφία του Αγίου Δημητρίου.

Βιογραφία


Δημήτριον νύττουσι λόγχαι Χριστέ μου,
Ζηλοῦντα πλευρᾶς λογχονύκτου σῆς πάθος.
Εἰκοστῇ μελίαι Δημήτριον ἕκτῃ ἀνεῖλον.