Αγία Αδαμαντίνη

Η Αδαμαντίνη η μάρτυς είναι Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, την εποχή των διωγμών. Καταγόταν από την Αδριανούπολη της Θράκης και ήταν σε νεαρή ηλικία όταν αυτή, άλλες 39 νεαρές συνασκήτριές της και ο διδάσκαλός τους Αμμούν ο διάκονος συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα Βάβδο και οδηγήθηκαν στο βασιλιά της Θράκης Λικίνιο με την εντολή να θυσιάσουν στα είδωλα.

Η Αγία, μαζί με τις συνασκήτριες και το διδάσκαλό τους, αρνήθηκε και έτσι ο βασιλιάς επεφύλαξε σε όλους μαρτυρικό θάνατο. Η Αγία Αδαμαντίνη μαζί με άλλες εννέα παρθένους επιλέχθηκαν να καούν ζωντανές και να μαρτυρήσουν έτσι κατά το έτος 305 μ.Χ. Η μνήμη της εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το συναξάρι της ημέρας, όπως αυτό αναγράφεται στο Μηναίο Σεπτεμβρίου:
“Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των Αγίων τεσσαράκοντα γυναικών, Μαρτύρων, Παρθένων καί Ασκητριών, και Aμμούν Διακόνου, και διδασκάλου αυτών”.

Ἀπολυτίκιον
Ἀθλητῶν αἱ χορείαι, δεῦτε συνδράμετε καὶ τεσσαράκοντα κόρας μετὰ Ἀμμοὺν εὐσεβοῦς μεγαλύνατε, λαμπρῶς πανηγυρίζουσι ὅτι ἐνήθλησαν στερρῶς τῇ ἀσκήσει ἐν Χριστῷ, ῥωσθεῖσαι καὶ λαμπρυνθῆσαι πρεσβεύουσαι τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.