|| ΥΠΟΔΟΧΗ || ALBUM || ΚΕΙΜΕΝΑ || ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ || ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ || ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ||
.
See in English

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες που βρίσκονται στον ιστοχώρο

. . http://www.eikonografos.com

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο άρθρο αντικαταστήστε την λέξη "Εικόνες" με την λέξη "Άρθρο".

1. Για δωρεάν χρήση σε ιστοχώρο:

Α. Να αποδώσετε σε εμάς, σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας,
ένα link προς το παραπάνω URL (www.eikonografos.com) όπως φαίνεται παρακάτω:


"Οι εικόνες χρησιμοποιούνται με άδεια από www.eikonografos.com."

Ο HTML κώδικας είναι:
<!Begin Link to icons Page-->
<br>
Οι εικόνες χρησιμοποιούνται με άδεια από <a href="http://www.eikonografos.com">www.eikonografos.com</a>.
<br>
<!End icons Link-->

Β. Να μας ενημερώσετε με e-mail όταν ολοκληρωθεί το βήμα Α,
λέγοντας μας το URL στο οποίο εμφανίζονται οι εικόνες.


2. Για να χρησιμοποιήσετε δωρεάν κάποια από τις εικόνες
σε μη ηλεκτρονική μορφή (π.χ. εκτυπωμένο κείμενο κ.α.):


Θα πρέπει να γράψετε σε κάποιο σημείο της σελίδας:

"Οι εικόνες χρησιμοποιούνται με άδεια από www.eikonografos.com"

ή "Πηγή: www.eikonografos.com"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αρκετές από τις εικόνες που βρίσκονται στο Album στην κατηγορία "ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΩΝ"
δεν έχουν δικά μας πνευματικά δικαιώματα και δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε "Οι εικόνες χρησιμοποιούνται με άδεια από www.eikonografos.com", αλλά μόνο "Πηγή: www.eikonografos.com".
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

3. Για οποιονδήποτε κερδοσκοπικό σκοπό χωρίς κάποια αναφορά στον ιστοχώρο μας,
ή για χρήση σε ιστοχώρο χωρίς αναφορά σε μας:


Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας με email.

Ευχαριστώ πολύ.
Ο διαχειριστής

Εργαστήριο Αγιογραφίας "Θεοφάνης Ο Κρης"
http://www.eikonografos.com

Μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα

© 2006-2019 Εργαστήριο Βυζαντινής Αγιογραφίας "Θεοφάνης ο Κρης" www.eikonografos.com

.